Command Pattern

Command: encapsulates chính là keyword, đóng gói tất cả mọi thứ cần thiết để thực thi 1 object khác. Command chính là mệnh lệnh, nên sẽ có người ra lệnh (invoker), người nhận lệnh (receiver, target) và mệnh lệnh(command).

Actor actor = new Actor(); // invoker
Target target = new Target(); // receiver
Command command = new Command();

actor.send(command, target);

trong actor.send(command, target) {
command.execute(target);
}

Để hiện thực thì ta sẽ Abstract Target và Command để đa dạng hóa.

public abstract class Command {
public abstract void execute(Target target);
}

public abstact class Target {
// properties
// get, set

}
Advertisements

One thought on “Command Pattern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s