Enable Browser for Storm (BB 9530)

1> Bảo đảm là ứng dụng Browser được cài đặt trong máy. Để kiểm tra thì chạy Loader.exe của OS đã setup vào PC ( xem lại ở những bài trước đã viết ). Hệ điều hành của BlackBerry hiện đang dùng là v5.0.0.328.

2> Để enable Browser ta làm như sau:

– vào Option / Advanced Options / Service Book

– Show Keyboard và nhấn
!?123  4?2?
thì sẽ thấy hiện ra thông báo, còn không thấy gì hết là chưa làm dc.

3> Vào BlackBerry Desktop Software / Delete data / xóa Service book

4> Vào Restore trong BBD, restore , browse tới nơi chứa file Browser_via_TCP_all_network_beta_V1.1.ipd để cài đặt lại service book

5> Sau khi cài đặt xong thì icon Browser sẽ xuất hiện. Mở Browser lên thử, nếu có thông báo lỗi là chưa cấu hình thì vào Option /  Advanced Options / Browser / chọn Browser.

Lúc này đã hoàn tất quá trình cài đặt Browser cho Storm, để duyệt được web thì cellphone của bạn phải có đăng kỳ GPRS hay 3G.

Cách cấu hình GPRS như sau:

Option / Advanced Options /  TCP/IP

GPRS cho Mobi:

APN Settings Enabled – checked
APN: m-wap

APN Authentication Enabled
Username for APN:   mms
Password for APN:     mms

Sau đây là thông số cài đặt GPRS của Vinaphone, MobiFone, Viettel, VietNam Mobile, BeeLine.

Thông số Vinaphone MobiFone Viettel VietNam Mobile BeeLine
Homepage Bất kỳ Bất kỳ Bất kỳ Bất kỳ Bất kỳ
Security Off Off Off Off Off
IP address 10.1.10.46 203.162.21.107 192.168.233.10 10.10.128.44 <không nhập>
Port 8000 hoặc 9201 8080 hoặc 9201 8080 hoặc 9201 8080 8080 hoặc 9201
Proxy Enable Enable Enable Enable Enable
Bearer GPRS GPRS GPRS GPRS GPRS
Username mms mms <không nhập> <không nhập> <không nhập>
Password mms mms <không nhập> <không nhập> <không nhập>
APN/GPRS access point m3-world m-wap v-wap hoặc v-internet wap hoặc internet internet

Cấu hình cho phone, dĩ nhiên là SIM của bạn cũng đã được đăng ký GPRS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s