What is ClassLoader in Java ?

 ClassLoader là gì?

ClassLoader như tên gọi của nó là một thành phần của Máy Ảo Java được dùng để load các class java vào trong máy ảo để thực thi. Với cách hiểu như vậy, ta hoàn toàn có thể dự đoán cách thức mà ClassLoader hoạt động.
Để chạy 1 ứng dụng Java ta cần có các thư viện của Java là những file jar chứa trong jre/lib. Như vậy những Class chứa trong các thư viện này phải được nạp vào trước thông qua Bootstrap ClassLoader. Sau đó AppClassLoader sẽ nạp các Class của bản thân ứng dụng và các lớp chứa trong những gói jar mà ứng dụng cần đến ví dụ như logging.
Việc nạp một Class sẽ do ClassLoader đảm trách thông qua phương thức loadClass
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s