Java Design Pattern

Design pattern là một thuật ngữ nổi tiếng trong hướng đối tượng. Tuy nhiên, design pattern cũng khá khó hiểu. Có hơn 200 pattern trong đó khoảng 24 pattern là phổ biến nhất. Để lấy chứng chỉ SCJD chỉ cần biết khoảng 3,4 mẫu gì đó. Còn để lấy được SCEA thì cần biết hết 24 mẫu. Design pattern cũng được ứng dụng trong .NET, Ruby….

Các framework mã nguồn mở sử dụng design patterns rất nhiều. Chúng ta có thể nhận dạng chúng thông qua cách đặt tên ví dụ: Proxy, Adapter, Singleton, Prototype….

Structural Patterns

1) Adapter (Wrapper)

2) Command

Bài viết có tham khảo từ:

http://www.javacamp.org/designPattern/

http://javadevelopervietnam.blogspot.com/2010/10/adapter-loai-creation-o-kho-trung-binh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s