Hướng dẫn thay đổi password citrix

Hệ thống Citrix dùng User Domain: vienthonga.com cho nên có rất nhiều cách để thay đổi password.

1) Bằng windows, dùng user domain login vào Domain vienthonga.com sau đó thay đổi password bằng cách Ctrl + Alt + Del, sau đó chọn “change password”

2) Bằng hệ thống Citrix, chọn vào ứng dụng: “Đổi mật khẩu Citrix”

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s