Liferay Portal

Homepages

http://www.liferay.com/documentation/5.2

Có 2 version: Community Edition (CE) Open Source và Enterprise Edition (EE) có phí.
Nên down: “Download Liferay Portal 5.2.3 CE” : “Bundled with Tomcat5.5”. Version: Portal 6 còn BETA.

http://www.liferay.com/downloads/liferay-portal/overview

Tham khảo link này để setup môi trường:

http://www.liferay.com/community/wiki/-/wiki/Main/Liferay+for+Beginners

Download:

– jdk, ant
– Bundled with Tomcat5.5.zip
– liferay-portal-src-5.2.3.zip
– liferay-portal-ext-5.2.3
– Eclipse SE (version mới nhất)
– liferay-plugins-sdk-5.2.3.zip
– liferay-portal-doc-5.2.3.zip

Tạo thư mực:

– c:\project\liferay                    <—— xả nén Bundled with Tomcat5.5.zip
– c:\project\liferay\portal     <—— xả nén liferay-portal-src-5.2.3.zip
– c:\project\liferay\ext           <—— xả nén liferay-portal-ext-5.2.3.zip
–  c:\project\liferay\plugin    <—— xả nén liferay-plugin-sdk-5.2.3.zip
– Run Eclipse làm theo hướng dẫn setup môi trường link ở trên.

Một số lệnh ant:

– c:\project\liferay\portal> ant clean start build-ext
– c:\project\liferay\ext> ant clean deploy

– c:\project\liferay\plugin>
+ ant compile
+ ant war
+ ant deploy

– c:\project\liferay\plugin\themes> create newtheme “My New Theme”
– c:\project\liferay\plugin\portlets> create newportlet “My New Portlet”

Run liferay-portal

D:\Projects\liferay\tomcat-5.5.27\bin> startup.bat
– user: test@liferay.com
– password: test

Mặc định database của liferay dùng là HSQL nên khi deploy lại thì sẽ bị mất. Nên dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như mySQL, SQL Server, DB2…

Link download: http://sourceforge.net/projects/lportal/files/

Cấu hình mySQL cho liferay portal: install mySQL và tạo mới 1 database cho liferay portal

– Tạo file c:\Projects\liferay\tomcat-5.5.27\webapps\ROOT\WEB-INF\classes\portal-ext.properties

jdbc.default.jndi.name=jdbc/LiferayPool

– Tạo file c:\Projects\liferay\tomcat-5.5.27\conf\Catalina\localhost\ROOT.xml

nằm trong tag <Context path=”” crossContext=”true”>

<Resource
name=”jdbc/LiferayPool”
auth=”Container”
type=”javax.sql.DataSource”
driverClassName=”com.mysql.jdbc.Driver”
url=”jdbc:mysql://localhost/<databaseName>?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8″
username=”yourusername”
password=”yourpassword”
maxActive=”200″
/>

Cấu hình xong, start Liferay Portal thì data sẽ tự động tạo trong database của mySQL. Vào kiếm tra thấy có tạo table là thành công.

Advertisements

4 thoughts on “Liferay Portal

  1. BÀI VIẾT CHƯA CHI TIẾT NÊN KHÓ HIỂU QUÁ ANH ƠI, HIỆN EM ĐANG TÌM HIỂU VỀ PORTAL VÀ CÀI ĐẶT NÓ MÀ KHÔNG CÓ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ. ANH CÓ THỂ GỬI CHO EM BÀI HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐƯỢC KHÔNG. CẢM ƠN ANH NHIỀU

  2. hi bạn. mình cũng đang tìm hiểu về liferay portal nhưng không có nhiều tài liệu hướng dẫn. và thực tình là mình cũng không biết bắt đầu cài đặt như thế nào. nó có vẻ khá rối hơn so với các portal khác thì phải. (cài đặt ở đây là mình dùng một PC làm server luôn đó bạn) nếu có tài liệu về nó thì hay quá. bạn có thể gửi cho mình không?? mail của mình là: loc.07th101@gmail.com. thanks bạn trước nhé.

  3. Chào 2 bạn, tài liệu về Liferay Portal thì có rất nhiều trên mạng, forum, ngay cả ở những trang của Liferay Portal, wiki thì cũng đã viết rất rõ. Quan trọng là khả năng đọc hiểu tiếng anh của bạn.

    @Vũ Văn Lộc: Do lâu quá mình cũng ko có phát triển trên Liferay Portal, bạn có thể join vào forum Liferay Portal để xin thêm tài liệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s