Change key of Windows 2003

Bạn có thể làm như sau :

– Start > Run > regedit
– Tìm đến nhánh sau :
Code:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAR

E\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents

– Thay đổi bất kì giá trị nào ở key OOBETimer (Cái này làm cho windows trở về trạng thái chưa active)
– Close registry. Sau đó vào Start > Run > gõ :
Code:

%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a

– Tại cửa sổ active windows, chọn : Yes, i want to telephone …
– Chọn tiếp Change Product Key > Điền key mới của bạn. Chọn Update.
– Khi chọn Update, nó sẽ quay trở lại màn hình ở bước 6. Khi đó ta chọn Remind Me Later
– Restart PC, sau đó gõ
Code:

systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a

Nếu thấy cửa sổ active windows báo “Windows is already activated” thì bạn đã thành công

key windows 2003:
JCGW2-X63F3-DDC9J-36VB9-9R8YB
JCC2F-VPYM8-K3B9Y-2TFV2-8MT7M
JCCD7-7KVC2-TD2MQ-XG4JP-BP67M
JB7Y3-KQP6G-B8TYJ-4D6P9-6YYQY
JCCW7-GX6QX-9JKGX-R4X79-MTT7M

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s